Hva er MySQL?

MySQL er en relasjonsdatabase og ordet SQL står for Structured Query Language.

En database er enkelt forklart et "sted" hvor du kan lagre informasjon i tabeller (i rader) og sortere via kolonner. Senere kan du hente informasjonen ut igjen.
En relasjonsdatabase er en database som gjør det lett for deg å finne spesifikk informasjon.

Hva kan du gjøre med MySQL?

  • Lage tabeller i databaser
  • Lagre informasjon i tabellene
  • Velge ut den informasjon du ønsker
  • Endre data og datastrukturer
  • Kombinere og kalkulere data til ny informasjon


SQL er som oftest standard database for de fleste internettservere. Årsaken er nok at SQL ikke er prosedyre-orientert. Det vil si at du kan bestemme hva som utføres og ikke hvordan.
Du kan for eksempel endre flere rader i tabellen uten at du må tenke på hvordan det skal gjøres.
MySQL som er en meget god og gratis database, er noe som svært mange webutviklere benytter.