Hva er MySQL?

MySQL er en relasjonsdatabase og ordet SQL står for Structured Query Language.

En database er enkelt forklart et "sted" hvor du kan lagre informasjon i tabeller (i rader) og sortere via kolonner. Senere kan du hente informasjonen ut igjen.
En relasjonsdatabase er en database som gjør det lett for deg å finne spesifikk informasjon.

Hva kan du gjøre med MySQL?

  • Lage tabeller i databaser
  • Lagre informasjon i tabellene
  • Velge ut den informasjon du ønsker
  • Endre data og datastrukturer
  • Kombinere og kalkulere data til ny informasjon


SQL er som oftest standard database for de fleste internettservere. Årsaken er nok at SQL ikke er prosedyre-orientert. Det vil si at du kan bestemme hva som utføres og ikke hvordan.
Du kan for eksempel endre flere rader i tabellen uten at du må tenke på hvordan det skal gjøres.
MySQL som er en meget god og gratis database, er noe som svært mange webutviklere benytter.

 

Har du ikke en brukerkonto enda? Registrer deg nå!

Logg inn